Dokumenty szkolne

Dokumenty do pobrania
Statut Szkoły Podstawowej w Trumiejkach
ikonka_doc
Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2023/24
ikonka_doc
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/24
ikonka_doc
Program wychowawczo- profilaktyczny
ikonka_doc
Plan działań wychowawczych i profilaktycznych
ikonka_doc
Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy
ikonka_doc
Regulamin dowozu uczniów
ikonka_doc
Regulamin świetlicy szkolnej
ikonka_doc
Regulamin wypożyczania podręczników
ikonka_doc
Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Deklaracja o dostępności cyfrowej strony internetowej
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców
Regulamin zdalnego nauczania na rok szkolny 2021
Skip to content