Dokumenty szkolne

Dokumenty do pobrania
Statut Szkoły Podstawowej w Trumiejkach ikonka_doc
Wewnątrzszkolny system oceniania w SP i Gimnazjum ikonka_doc
Szkolny Program Profilaktyki ikonka_doc
Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy ikonka_doc
Regulamin dowozu uczniów ikonka_doc
Regulamin świetlicy szkolnej ikonka_doc
Regulamin wypożyczania podręczników ikonka_doc