Dokumenty szkolne

Dokumenty do pobrania
Statut Szkoły Podstawowej w Trumiejkach ikonka_doc
Program wychowawczo- profilaktyczny ikonka_doc
Plan działań wychowawczych i profilaktycznych ikonka_doc
Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy ikonka_doc
Regulamin dowozu uczniów ikonka_doc
Regulamin świetlicy szkolnej ikonka_doc
Regulamin wypożyczania podręczników ikonka_doc
Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów