Pedagog szkolny

PEDAGOG: GRAŻYNA DROZDOWSKA–KOT
Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2019/2020.

Dni tygodnia godziny pracy
PONIEDZIAŁEK 8.00-14.00
ŚRODA 8.00-14.00
PIĄTEK 8.00-13.00

P

Pedagog szkolny organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Do kompetencji pedagoga należy m.in.:

  • czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego
  • pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ( stypendia i zasiłki szkolne, obiady)
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych ( np. trudności adaptacyjne, konflikty rówieśnicze, problemy rodzinne)
  • współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną ( diagnoza trudności dydaktycznych i wychowawczych, problemy rodzinne)
  • pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia
  • promowanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki
  • współpraca z innymi instytucjami udzielającymi wsparcia uczniom i rodzicom

JEŻELI MASZ PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI, POTRZEBUJESZ POMOCY, CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SUKCESEM – PRZYJDŹ – OTRZYMASZ CZAS, WSPARCIE ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE.

 

Skip to content