Samorząd szkolny

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności …to nie tylko praca, ale i walka w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”

Janusz Korczak

Przewodniczący: Laura Sturlis
Zastępca: Julia Kiełpińska
Opiekunowie: p. Aneta Lizińska, p. Marzena Urbańska

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W TRUMIEJKACH
ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o:

 • plan rozwoju szkoły
  • program wychowawczy szkoły
  • Statut Szkoły
  • Harmonogram imprez szkolnych

 

Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte decyzje;
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole;
  • rozwój zainteresowań;
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
  • podtrzymywanie szkolnych tradycji.

 

Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów zajmuje w naszej szkole ważne miejsce i stanowi jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Dzieci w szkole nie powinny jedynie dowiadywać się o życiu społecznym, w które wejdą, lecz mają doświadczyć organizacji zbiorowego działania, współtworzenia ” rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. To przez takie działania rozbudza się inicjatywę i samodzielność uczniów, wdraża do nawiązania dialogu z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz uświadamia ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych. Dlatego też na terenie naszej placówki działa Samorząd Uczniowski.

WRZESIEŃ
Wybór samorządów klasowych.
Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Opracowanie planu pracy SU
Zebranie Rady samorządu SU
Udział w akcji „Sprzątanie świata”

PAŹDZIERNIK
Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
Gazetka okolicznościowa z okazji Święta Edukacji Narodowej
Złożenie życzeń nauczycielom, pracownikom szkoły i emerytom
„GÓRA GROSZA”– początek akcji charytatywnej.

LISTOPAD
Gazetka okolicznościowa– ŚWIĘTO ZMARŁYCH
Konkursy związane z Dniem Świętych
Udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości
Gazetka okolicznościowa- Narodowe Święto Niepodległości
Przygotowanie i przeprowadzenie DYSKOTEKI ANDRZEJKOWEJ

GRUDZIEŃ
Przygotowanie i przeprowadzenie „SZKOLNYCH MIKOŁAJEK”
Konkurs „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
„NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH NA CHOINKĘ”

STYCZEŃ
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Przygotowanie i przeprowadzenie balu karnawałowego
Gazetka okolicznościowa
KONKURS PLASTYCZNY –„BEZPIECZNE FERIE”

LUTY
PRZEPROWADZENIE „ SZKOLNYCH WALENTYNEK”
Gazetka okolicznościowa

MARZEC
ORGANIZACJA PIERWSZEGO DNIA WIOSNY
Gazetka okolicznościowa – „Witaj Wiosno!”

KWIECIEŃ
Konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”
Gazetka okolicznościowa

MAJ
Udział w miejskich obchodach uroczystości Konstytucji 3-go Maja
Gazetka okolicznościowa- KONSTYTUCJA 3 MAJA

CZERWIEC
Pomoc w organizacji DNIA DZIECKA
Organizacja DNIA PATRONA
Przygotowanie apelu z okazji ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Skip to content