Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019.

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa dzień godziny
I środa 8.00-9.50
II czwartek 8.00-9.50
III wtorek 8.00-9.50
IV poniedziałek
środa
11.35-11.50
11.35-11.50
V środa
piątek
12.35-14.30
11.35-12.45
VI poniedziałek
piątek
13.40-14.30
8.00-9.50
VII wtorek
środa
czwartek
12.35-14.30
10.35-10.50
10.35-10.50
VIII poniedziałek
piątek
10.35-10.50
10.35-10.50
GIMNAZJUM
 klasa dzień godziny
 III czwartek 11.35-14.30
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
godziny pracy wewnętrznej
8.00-11.50
10.35-11.50