Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna – 22-31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe – 11-24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna – 18-23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
• z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
• z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
• na poziomie podstawowym – godz. 9:00
• na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
• język polski – 15 kwietnia 2019 r.(poniedziałek) – godz. 9:00
• matematyka – 16 kwietnia 2019r.(wtorek) – godz. 9:00
• język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r. (środa) – godz. 9:00
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
8. Ferie letnie: 22 czerwca- 31 sierpnia 2019 r.