Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023r.
3.Ferie zimowe – 16 – 29 stycznia 2023r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia 2023 r.
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

o język polski – 23 maja 2023 r.(wtorek) – godz. 9:00
o matematyka – 24 maja 2023 r.(środa) – godz. 9:00
o język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 23 czerwca 2023r.
7. Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Skip to content