Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe – 13-26 stycznia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna – 9-14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

• język polski – 21 kwietnia 2020 r.(wtorek) – godz. 9:00
• matematyka – 22 kwietnia 2020r.(środa) – godz. 9:00
• język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. (czwartek) – godz. 9:00

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie: 27 czerwca- 31 sierpnia 2020 r.