Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022r.
3.Ferie zimowe – 14 – 27 lutego 2022r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

o język polski – 24 maja 2022 r.(wtorek) – godz. 9:00
o matematyka – 25 maja 2022 r.(środa) – godz. 9:00
o język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 24 czerwca 2022r.
7. Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Skip to content