Kadra

DYREKTOR– KAZIMIERZ KOWALCZYK

NAUCZYCIELE:

KRYSTYNA SICIŃSKA– oddział przedszkolny
EWA TARASZKIEWICZ– edukacja wczesnoszkolna
MARZENA URBAŃSKA– edukacja wczesnoszkolna
ANNA KUROWSKA– edukacja wczesnoszkolna
JOLANTA JUSZCZAK– religia
ZOFIA MARCINIAK– SZYBKOWSKA – język polski, geografia
ANNA ROGOZIŃSKA– język polski
NATALIA CHRZEŚCIJAŃSKA – PIEŃ – język angielski
HANNA PUŁKA– język niemiecki
PIOTR PILEWSKI– historia, wiedza o społeczeństwie
WOJCIECH KUJOTH– matematyka
ANETA LIZIŃSKA–  chemia, informatyka, matematyka
WIOLETA KOSSAK-MOŚCICKA– przyroda, biologia, fizyka, chemia, wychowanie do życia w rodzinie

JANINA KOSIN – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
PRZEMYSŁAW JĘDRAS– wychowanie fizyczne
PAWEŁ PUDLAK– plastyka, muzyka, technika
KATARZYNA TOBIASZ- biblioteka
MARTA ŻARCZYŃSKA- świetlica
GRAŻYNA DROZDOWSKA–KOT – pedagog

DOMINIKA KOWALCZYK – logopeda

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:
AGNIESZKA NAWALANIEC
KATARZYNA GŁOWACKA
WIESŁAWA DURAU
KATARZYNA GORIŃSKA
JADWIGA DROGOSZ
MAREK GŁOWACKI
ANETA OLSZAŃSKA

Skip to content