Wychowawcy klas

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
p. Krystyna Sicińska
SZKOŁA PODSTAWOWA
I p. Ewa Taraszkiewicz
II p. Anna Kurowska
III p. Marzena Urbańska
IV p. Piotr Pilewski
V p. Zofia Marciniak-Szybkowska
VI p. Anna Rogozińska
VII p. Aneta Lizińska
VIII p. Wioleta Kossak – Mościcka