Wychowawcy klas

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
p. Krystyna Sicińska
SZKOŁA PODSTAWOWA
I p. Anna Kurowska
II p. Marzena Urbańska
III p. Ewa Taraszkiewicz
IV p. Janina Kosin
V p. Anna Rogozińska
VI p. Aneta Lizińska
VII p. Wioleta Kossak – Mościcka
VIII p. Zofia Marciniak-Szybkowska
GIMNAZJUM
III p. Natalia Chrześcijańska-Pień