Egzamin ósmoklasisty

Przystępując do egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku , uczniowie będą zdawać trzy obowiązkowe przedmioty– język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny.

Terminy główne egzaminu ósmoklasisty 2024 r. :

język polski – 14 maja (wtorek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 120 minut)
matematyka – 15 maja (środa) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 100 minut)
język obcy nowożytny – 16 maja (czwartek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 90 minut)

W arkuszach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty znajdą się zarówno zadania zamknięte (w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych) jak i otwarte (uczeń będzie musiał sam sformułować odpowiedź). Jak w przypadku poprzednich egzaminów (egzaminu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego) uczeń będzie mógł przynieść ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę. Na egzaminie ósmoklasisty nie będzie można korzystać z kalkulatora i słowników. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

Skip to content