Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2019 to nowa po reformie edukacji forma sprawdzianu pisemnego. Egzamin ósmoklasisty ma podsumować wiedzę uczniów na koniec szkoły podstawowej i być przepustką do liceów i techników. W 2019 roku będzie go zdawać pierwszy rocznik uczniów, którzy po zmianach w szkolnictwie zamiast pójść do gimnazjum ukończyli osiem klas szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy kontynuują naukę w starym systemie edukacyjnym będą pisali egzamin gimnazjalny.

 

Przystępując do egzaminu ósmoklasisty 2019, uczniowie będą zdawać trzy obowiązkowe przedmioty – język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny.

Terminy główne egzaminu ósmoklasisty 2019:

język polski – 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 120 minut)
matematyka – 16 kwietnia (wtorek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 100 minut)
język obcy nowożytny – 17 kwietnia (środa) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 90 minut).

W arkuszach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty znajdą się zarówno zadania zamknięte (w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych) jak i otwarte (uczeń będzie musiał sam sformułować odpowiedź). Jak w przypadku poprzednich egzaminów (egzaminu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego) uczeń będzie mógł przynieść ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę. Na egzaminie ósmoklasisty nie będzie można korzystać z kalkulatora i słowników. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych.