Archive for Aktualności

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ- APEL.

16 kwietnia br. odbył się apel „Kwiecień miesiącem pamięci narodowej” przygotowany przez uczniów klasy VII pod kierunkiem wychowawczyni
i p. Pawła Pudlaka. Read more

Powodzenia na egzaminie!!!

Informacja dla rodziców uczniów klas III gimnazjum na temat organizacji Egzaminu Gimnazjalnego.

Szanowni Państwo!

W dniach 18, 19 i 20 kwietnia b.r. odbędzie się Egzamin Gimnazjalny, do którego przystąpią uczniowie klasy III. Jest to ważny sprawdzian ich wiedzy i umiejętności wyniesionych z kilkuletniej nauki w szkole. Musicie Państwo pamiętać, że przystąpienie do Egzaminu Gimnazjalnego jest – obok pozytywnych ocen na świadectwie trzecioklasisty – koniecznym warunkiem ukończenia nauki w gimnazjum. Egzamin Gimnazjalny składa się z 3 części i odbywa się w ciągu 3 dni (po 2 zakresy/poziomy dziennie) i tak:

18 kwietnia 2018 r. (środa) – część humanistyczna:
godz. 9.00 – zakres z historii i wos-u (60 minut)
godz. 11.00 – zakres z języka polskiego (90 minut)
19 kwietnia 2018 r. (czwartek) – część matematyczno – przyrodnicza:
godz. 9.00 – zakres z przedmiotów przyrodniczych (60 minut)
godz. 11.00 – zakres z matematyki (90 minut)
20 kwietnia 2018 r. (piątek) – część językowa (język angielski lub niemiecki):
godz. 9.00 – poziom podstawowy (60 minut)
godz. 11.00 – poziom rozszerzony(60 minut)

Uczniowie o specyficznych trudnościach w nauce (np. z dysleksją) mogą skorzystać z wydłużenia czasu pracy z zestawem odpowiednio o 1/3 (podczas pierwszego zakresu/poziomu t.j. z 60 do 80 minut) i o 1/2 (podczas drugiego zakresu/poziomu t.j z 90 do 135 minut lub z 60 do 90 minut).

Proszę pamiętać o kilku ważnych zasadach i dołożyć wszelkich starań, aby przystępująca do egzaminu młodzież także je respektowała:

– zdających obowiązuje strój galowy;
– uczeń wchodzący na salę egzaminacyjną powinien okazać ważną legitymację szkolną;
– uczeń powinien być w szkole na minimum pół godziny przed rozpoczęciem danej części egzaminu;
– nie można wnosić na egzamin urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon) – radzimy je w tym dniu zostawić w domu;
– zdający powinien zabrać ze sobą w długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem (najlepiej 2 sztuki), a w drugim dniu egzaminu także linijkę;
– należy uczulić uczniów na samodzielność pracy z zestawem egzaminacyjnym, pod groźbą przerwania i unieważnienia danego zakresu/poziomu egzaminu.

Powiatowy konkurs recytatorski „RECYTATOR 2018”.

11 kwietnia 2018 r. odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Recytatorski „Recytator 2018”, w którym wzięli udział uczniowie kl.I-III ze Szkół Podstawowych naszego powiatu: Trumiej, Rakowca, Obrzynowa i SP 2 Prabut. Wszyscy zaprezentowali wysoki poziom interpretacji wierszy. Read more

I szkolny konkurs chemiczny.

Dnia 25 kwietnia 2018 r. odbędzie się I szkolny konkurs chemiczny dla uczniów klasy VII SP oraz II i III Gimnazjum.

Regulamin konkursu.

Pokaz historyczny „Ku niepodległej”.

W dniu 05.04.2018 r. miał miejsce w naszej szkole pokaz historyczny „Ku niepodległej”. Opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę, z aktywnym udziałem uczniów z klas I-VI. Pokaz wykonali aktorzy grupy historycznej „Rekonstrukto” z Kielc. Read more

IV edycja szkolnego konkursu fizycznego „Fotografujemy zjawiska fizyczne”.

Serdecznie zapraszam uczniów kl. II– III gimnazjum i VII szkoły podstawowej do udziału w IV edycji Szkolnego Konkursu Fizycznego

FOTOGRAFUJEMY ZJAWISKA FIZYCZNE.

Czas trwania konkursu: 09.04.2018r- 31.05.2018 r.

Organizacja konkursu:
1. Celem konkursu jest popularyzacja fizyki oraz umiejętność dostrzegania jej praw w zjawiskach zachodzących w środowisku człowieka.
2. Uczestnicy konkursu wykonują fotografie (jedną lub kilka) zjawisk fizycznych zaobserwowanych lub doświadczenia zaprojektowanego i wykonanego samodzielnie (zdjęcia nie wykonane samodzielnie nie będą brane pod uwagę).
3. Do zdjęcia (zdjęć) należy dołączyć:
– dane autora (imię i nazwisko, klasa),
– opis zdjęcia ( tytuł nadany przez autora, okoliczności i sposób wykonania zdjęcia ),
– opis sfotografowanego zjawiska fizycznego.
4. Prace konkursowe należy wysłać na adres : anetalizinska@wp.pl lub dostarczyć do Organizatora Konkursu, pani Anety Lizińskiej.
Kryteria oceniania prac:
– oryginalność pomysłu zdjęcia,
– opis zjawiska fizycznego prezentowanego na zdjęciu,
– strona artystyczna fotografii.
5. Prace uczniów będą opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły. Dla uczniów najlepszych prac są przewidziane nagrody.

Turniej wiedzy pożarniczej- etap powiatowy.

W miniony piątek w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uczennica naszej szkoły Anna Anders zajęła V miejsce. Gratulujemy. Read more

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI.

6 kwietnia 2018r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział osiemnaścioro uczniów z klas I-III. Dzieci pięknie recytowały wiersze znanych polskich autorów. Każdy z uczestników został przez widownię nagrodzony brawami. Read more

Turniej Wiedzy Pożarniczej- etap gminny.

W dniu 04.04.2018 r. w naszej szkole odbył się etap gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Read more