Tematy dla przedszkolaków od 04.05 do 08.05 .

04.05.20 r. Na scenie cyrku.

1. Ćwiczenia gimnastyczne – film edukacyjny .Cyrk film edukacyjny .Magiczne sztuczki wycinanka str. 109 dowolne wykorzystanie osób i przedmiotów.
2. Cyrk monografia litery c i C ćwiczenia utrwalające zapamiętanie obrazu graficznego liter. Doskonalenie techniki czytania. Czytanka str. 98 i 99.
3. Cyrk. Rysowanie namiotu cyrkowego zgodnie z rysunkowa instrukcja książka 3 str. 54 zad 1.

05.05.20 r. Teatr lalkowy.
1. Zabawa ruchowa. – Głowa ramiona link 2, utrwalenie litery c i C, układanie wyrazów z przygotowanych wcześniej sylab. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej ćwiczenia przygotowujące do pisania książka 3 str. 55 i 56 ćw. 1 i 2.
2. Ptasie radio link 3. Strona lewa strona prawa film edukacyjny. Dla dzieci chętnych Elementarz sześciolatka Mój zeszyt str. 25.

06.05.20 r. W teatrze.
1. Omówienie ilustracji, czytanka str.96 i 97.
2. Tworzenie wyrazów dwusylabowych wycinanka str. 85 i 86 np. ma ma .
Ka sa . Ba ry itd.
2. Wykonanie pacynki praca plastyczno techniczna zając ze skarpetki film edukacyjny.
3. Piosenka o teatrze film edukacyjny.

07.05.20 r. W operze i w filharmonii.
1. Przeliczanie muzyków w rzędach, książka 3 str. 57 ćw. 1, porównywanie liczebników książka 3 str. 58 ćw.1.
2. Słuchamy muzyki . Utwory muzyki poważnej .
3. Instrumenty muzyczne film edukacyjny .Piosenka o filharmonii film edukacyjny.
4. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu oraz ćwiczenia w przeliczeniu, porównywanie liczebników książka 3 str. 58 ćw. Opera film edukacyjny.

08.05 Poznajemy różne tańce.
1. Ćwiczenia w pisaniu literek. Układanie sylab. Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała – strona lewa ,strona prawa film edukacyjny.
2. Zabawa w teatr, wymyślanie przedstawienia rozwijanie wyobraźni dzieci. Zabawa z pacynką wykonaną wcześniej. 08. 05. 20r. dzień bibliotekarza ,filmy edukacyjne.

Comments are closed.