Komunikat oddział przedszkolny.

Szanowni państwo zgodnie z rozporządzeniem MEN poniżej znajduje się tygodniowy rozkład treści edukacyjnych w oddziale przedszkolnym.

Temat kompleksowy
Gdzieś daleko za zaśnieżoną górą i rzeką

Temat dnia 25.03.20 r. Sanki i sanie 1. Monografia litery s S książka nr 3 str. 31 i 32 2. Rysowanie kredkami na temat Zwariowana literka S. Cele ogólne: Zapoznanie z drukowaną literą s S. Doskonalenie umiejętności w czytaniu w zakresie poznanych liter. Czytanka.

Temat dnia 26.03.20 r. Rodzina pingwinów 1. Rozmowa z dziećmi na temat znanych dzieciom bajek o pingwinach 2. Rozwiązywanie zadań matematycznych. Doskonalenie przeliczania dodawania i porównywania liczebności zbiorów. Zadania nr 1,2 str. 33. Cele ogólne: Poszerzanie wiadomości na temat życia pingwinów . Ćwiczenia utrwalające poznane liczby.

Temat dnia 27.03.20 r. Mały pingwinek 1. Pingwinek. Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką 2. Utrwalenie obrazu graficznego litery s S doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter. Czytanka. Cele ogólne: Estetyczne wykonanie pracy plastycznej. Ćwiczenia utrwalające literę S s.

Temat dnia 30.03.20 r. Mamy obowiązki 1. Rysowanie wiewiórki według rysunkowej ilustracji str. 34, ćw. 1. 2. Monografia litery w W ćw. 1,2 str. 35 i 1,2,3, str.36 Cele ogólne: kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za powierzone im obowiązki i zadania. Dostrzeganie cech litery w W.

Krystyna Sicińska

Comments are closed.