Komunikat.

W związku licznymi przypadkami zachorowań w ostatnim czasie przypominamy Państwu o kilku istotnych sprawach związanych z profilaktyką zdrowotną oraz postępowaniem z osobami chorymi:

– proszę rozmawiać z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

– proszę nie posyłać do szkoły dzieci przeziębionych i chorych;

– jeżeli dziecko lub Państwo nie mieliście kontaktu z osobami chorymi, nie ma powodu do obaw o stan swojego zdrowia;

– jeżeli Państwa dziecko przebywało w ostatnim czasie na terenach występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego (obserwacyjno – zakaźnego).

W przypadku dodatkowych wątpliwości proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia (tel. 800 190 590 – czynna całodobowo).
Jednocześnie informuję, że w szkole jest prowadzona akcja informacyjna na temat profilaktyki zdrowotnej i zasad postępowania w przypadku zachorowania.

Comments are closed.