Ogłoszenie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które obowiązuje od dnia 06.09.2019r. ( Rozdział 2, paragraf 5, pkt. 2 )
po odbiór legitymacji szkolnej oraz świadectwa ukończenia szkoły może zgłosić się wyłącznie rodzic ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni.

Comments are closed.