Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

Terminy egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.

z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Język obcy -12 kwietnia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut