Świetlica szkolna

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019.

Poniedziałek
Żarczyńska M. 7.00-15.00
Wtorek
Pudlak P. 7.00-12.30
Żarczyńska M. 12.30-15.00
Środa
Żarczyńska M. 7.00-15.00
Czwartek
Pilewski P. 7.00-11.00
Żarczyńska M. 11.00-15.00
Piątek
Pilewski P. 7.00-9.00
Pudlak P. 9.00-11.30
Żarczyńska M. 11.00-14.30